امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 
 

معمار:

دفتر معماری کارفرما

کارفرما:

موسسه اعتباری ملل

خدمات:

مشاوره، مهندسی نما 

کاربری:

اداری 

موقعیت:

تهران، اتوبان همت،  

سال ساخت: 

شروع ____پایان ___

 

معرفی پروژه

پروژه بانک عسکریه واقع در تهران ، اتوبان همت ، شیراز جنوبی واقع شده است . هماتطور که از نام پروژه پیداست، کارفرمای این پروژه بانک عسکریه بوده که با توجه به کاربری اداری در این پروژه موراد متععدی در طراحی این نما توسط مجموعه آلومینیوم شیشه تهران بررسی و مورد تحلیل قرار گرفته تا طرح نهایی به کارفرما ارائه گردد .

در روند طراحی این پروژه پیشنهادات مختلف طراحی و متریال های متفاوت به همراه مدلسازی و تهیه تصاویر ارائه شده که برای هر بخش شرایط آب و هوایی و رعایت کردن الزامات اجرایی در جزئیات اتصالات در خدمات مهندسی ارائه شده درنظر گرفته شده است. همچنین در این پروژه به ارائه پیشنهادات در زمینه نمای شیشه ای، سرامیک، لوور های سفالی و ورق کامپوزیت پرداخته شده که با توجه به طراحی نما در فاز اول، به ارائه مدولبندی های بهینه برای سطح نما با توجه به متریال های پیشنهادی نیز پرداخته شده است. همچنین خدماتی مانند آنالیزهای و بررسی در ابعاد مختلف زیبایی‌شناسی، اجرایی و محاسباتی در کنار آنالیزهای حرارتی و برودتی، بصری و آکوستیکی نیز در راستای بهبود عملکرد بنا توسط مجموعه آلومینیوم شیشه تهران صورت گرفته است .

 

حوزه فعالیت:

• نظارت بر وضعیت فعلی پروژه

• بررسی روند اجرایی آتی پروژه

• حضور در کمسیون نما شهرداری

 

 

خدمات مشاوره مهندسی:

• ارائه پیشنهادات جهت طراحی نما 

• انتخاب بهینه متریال و آنالیز های مربوطه

•  تهیه لیستوفر و نقشه های نهایی

 

 
 

دانلود اطلاعات: