امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
رستوران گردان چالیدره - آلومینیوم شیشه تهران - 
 

کاربری:

رستوران

موقعیت:

طرقبه ، سد چالیدره

معمار:

شرکت حسام نیرو طوس

کارفرما:

 آقای مهندس جوانمرد

سال ساخت: 

شروع 1395 پایان 1396

  • پیشرفت خدمات مشاوره، مهندسی و عملیات اجرا
 

معرفی پروژه

طراحی شیشه های منحنی برای یک فضای تمام شیشه ای که در طول روز در ارتفاعات متفاوتی حرکت می کند از ویژگی های مهم و خاص در خدمات مهندسی ارائه شده برای این پروژه می باشد. درنظر گرفتن شرایط بحرانی آب و هوایی و متحرک بودن سازه و رعایت کردن الزامات اجرایی در جزئیات اتصالات این پروژه بسیار با اهمیت بوده است. در این پروژه از شیشه های با انحنا در یک صفحه استفاده شده که بوسیله پرشر پلیت (پلیت فشاری) به سازه اصلی متصل شده اند. خدماتی مانند آنالیزهای فنی لازم در ابعاد مختلف زیبایی‌شناسی، اجرایی و محاسباتی در کنار آنالیزهای حرارتی و برودتی و آکوستیکی نیز با همکاری مجموعه آلومینیوم شیشه تهران صورت گرفته است . با توجه به نبود بازشو در ساختار شیشه ای رستوران گردان چالیدره و به منظور جانمایی بهینه دریچه های ورود و خروج هوا در این رستوران، شبیه سازی جریان هوای خارجی و داخلی با استفاده از نرم افزار های معتبر انجام شده تا در صورت وزش باد بتوان جریان هوای طبیعی را در داخل فضای رستوران داشت.

حوزه فعالیت:

• نظارت بر روند تولید قطعات زیر سازی

• اجرای زیر سازی و نصب شیشه

• نظارت بر روند نصب زیر سازی شیشه ها

• نظارت بر تولید شیشه

• نظارت بر حمل و نقل شیشه به پروژه

• اجرای نصب شیشه های پروژه

•  نظارت بر اجرای شیشه های پروژه

•  بررسی نهایی جهت کنترل کیفیت

 

 

خدمات مشاوره مهندسی:

• بررسی اولیه پروژه و برداشت های محیطی 

• انتخاب بهینه متریال و آنالیز های مربوطه

•  شبیه سازی جریان طبیعی هوا داخل رستوران

• بهینه سازی و ارائه نقشه های تولید 

• مدل سازی سه بعدی و طراحی

• نظارت بر روند تولید، حمل و نصب متریال ها

• تاییدات و بررسی تاییدات متریال ها

• ارائه روش های نگهداری و تعمیرات

 

 
 

دانلود اطلاعات: